Agenda

In de zazenhouding hebben je lichaam en geest een groot vermogen om de dingen, aangenaam en onaangenaam, te nemen zoals ze zijn.

Shunryu Suzuki

Aanvangsdata van onze activiteiten. Gebruik een link voor meer informatie.

Coronamaatregelen
ZENdoen voegt zich steeds naar de aanwijzingen van het Kabinet/ RIVM.

2021  Activiteit
16 januari Studieklas Zhen xin/ waarachtige aanwezigheid
17 januari Stilte-ochtend          vervallen vanwege Corona
23 januari Open Les                   via ZOOM
24 januari Open Les                  via ZOOM
25 januari Open Les                  via ZOOM
26 januari Open Les                  via ZOOM
27 januari Open Les                  via ZOOM
28 januari Open Les                  via ZOOM
29 januari Open Les                  via ZOOM
30 januari Open Les                  via ZOOM
7 februari Start Doorgaande groep 2.1
8 februari Start Introductiegroep 2.1
9 februari Start Doorgaande groep 2.2
10 februari Start Introductiegroep 2.2
13 februari Studieklas Zhen xin/ waarachtige aanwezigheid
14 februari Stilte-ochtend
13 maart Studieklas Zhen xin/ waarachtige aanwezigheid
14 maart Stilte-ochtend
10 april Studieklas Zhen xin/ waarachtige aanwezigheid
11 april Stilte-ochtend
15 mei Studieklas Zhen xin/ waarachtige aanwezigheid
16 mei Stilte-ochtend
6 juni Stilte-ochtend