Steun

zonder modder geen lotus

Mediteren kan geweldige geestelijke ruimte opleveren. Tijdens dat proces kunnen hindernissen in jezelf opspelen, die schuren. Je kan ze zien als onkruid. Vanuit zen treed je onkruid niet met strijd tegemoet, maar met zachte ogen. Soms is het te weerbarstig om dat alleen te doen. Zendoen biedt geen psychotherapie(!), wel extra ondersteuning en, wie weet, diepgaand inzicht.

Ziekte, ouderdom en sterven horen bij het leven. Ze kunnen je behoorlijk op jezelf terugwerpen. Hoe verhoud je je ermee? Er samen, vanuit zen-perspectief, naar te kijken en mee te mediteren kan verzachtend werken. Het helpt om jouw geestelijke draagkracht te vergroten.

O.l.v. Ronald Keiyaku sensei

Verkennend gesprek circa 1 u
Locatie in de zendo tenzij…
Investering verkennend gesprek is gratis.
vervolggesprekken in principe € 75,00 /90 minuten, tenzij…
Informatie zendoen@planet.nl of 06 43 23 64 72