Privacybeleid

Privacyverklaring Zendoen, mei 2018

Zendoen is een zencentrum voor persoonlijke ontwikkeling vanuit zen-boeddhistisch perspectief. Het biedt mogelijkheden voor en onderricht in het beoefenen van zen.

Persoonlijke gegevens
Zendoen spant zich in om de privacy van haar site-bezoekers en deelnemers in de geest van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Doel en verzamelen van gegevens
Om uit te kunnen voeren waarvoor wij zijn, hebben wij van belangstellenden en deelnemers beperkte persoonsgegevens nodig. Denk aan naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verstrekt de deelnemer, belangstellende zelf via een mailbericht of aanmeldings-, belangstellingsformulier. Met de verstrekking stemt hij of zij in met opslag en gebruik van de gegevens door Zendoen.

Op andere wijze worden door Zendoen, of in opdracht van, géén persoonsgegevens verzameld.

De site draait op techniek van WordPress. Zendoen is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid Wij adviseren om de privacyverklaring van WordPress te raadplegen.

Zendoen stelt geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking.

Websites derden
Zendoen.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Voor de manier waarop deze websites persoonsgegevens behandelen is Zendoen niet verantwoordelijk. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen vóór gebruik van deze websites.

Inzage en wijziging van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden gebruikt in te zien en of te verzoeken om ze te wijzigen of te verwijderen. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor een goede uitoefening van de activiteiten en zolang dat van overheidswege nodig is. Na beëindiging van deelname kan men desgewenst op de mail-lijst blijven staan.

Minderjarigen
Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens verstrekken.

Wijzigingen privacyverklaring
Zendoen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Heeft u vragen? Dan kunt u het beste gebruik maken van de mail: zendoen@planet.nl
Het postadres (geen bezoekadres) van Zendoen is Gortmolenef 52, 2807EJ te Gouda.