Studieklas

‘alle dingen zijn een vorm van leegte,
ze ontstaan noch vergaan’
 

Woorden uit de Maha Prajna Paramita Hart Soetra.  Hoe moet je deze  woorden horen? Valt er iets te begrijpen? Wat is het geheim van deze soetra? Wat maakt dat die al honderden  jaren inspireert?
De Hartsoetra wordt wereldwijd in sangha’s gereciteerd. Hij bevat in beknopte vorm de kern van het onderricht van Boeddha. Ook in de zendo van ZENdoen ‘zingen’ we deze soetra voorafgaand aan zazenperiodes.

In 8 studiebijeenkomsten onderzoeken we de Maha Prajna Paramita Hart Soetra aan de hand van verschillende vertalingen, commentaren en teksten.
Elke studiebijeenkomst begint met een zazenperiode.
Mogelijk komt er een  syllabus beschikbaar.

O.l.v. Ronald Keiyaku sensei

Minimum aantal deelnemers vereist.

 SK 23-24
Zaterdag van 9.30 u. – 11.30 u. (8x)

9 september 2023
7 oktober
11 november
9 december
13 januari 2024
10 februari
9 maart
13 april

 Locatie Kleine Zendo
Investering € 100,00                                                     (exclusief syllabus, prijs n.t.b.)
 Aanmelden
via zendoen@planet.nl
o.v.v. code van de activiteit